top of page

Att överleva i en föränderlig miljö

Föredragshållare: Kristina Sehlin MacNeil, docent i samiska studier och biträdande föreståndare för Várdduo, centrum för samisk forskning vid Umeå universitet


Gäst: Liv Aira, koreograf, dansare och grundare av världens första samiska danscenter.


Kristina Sehlin MacNeil talar om urfolks upplevelser av den så kallade gröna omställningen med utgångspunkt i en ny forskningsstudie. Här lyfts tankar om samspelet mellan mark, språk och människa och vad mänskligheten står att förlora om ett hållbart nyttjande av vår planet inte prioriteras.Kristina Sehlin MacNeil är docent i samiska studier och biträdande föreståndare för Várdduo – centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, där hon även arbetar som forskare. Sehlin MacNeil forskar främst om konflikter och maktrelationer mellan urfolk och utvinningsindustrier och internationella jämförelser av dessa; samt olika former av våld som påverkar urfolk. Hon är medlem i flera internationella forskarnätverk, bland annat det kanadensiska nätverket MinErAL, och medverkar i redaktionsrådet för Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe. Hon är också biträdande föreståndare för Humanistiska fakultetens forskarskola vid Umeå universitet.


Liv och Kristina fick frågor från Birgit Bernt, danschef på Norrlandsoperan, om den så kallade "gröna omställningen" i norra Sverige. De diskuterade påverkan på ursprungsbefolkningen och hur strukturellt, kulturellt och extraktivt våld skapar lateralt våld i ursprungskulturen. Det strukturella förtrycket behöver kultur som en viktig motpol. Diskussionen kopplades till vikten av att etablera det nya kulturhuset, Samiskt danscentrum i Vuollerim.

6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page