top of page

Den största kulturpolitiska mötesplatsen i Sverige - Folk och kultur

Grundaren av världens första samiska danscenter, Liv Aira, bjöds in till ett panelsamtal och till en 30 minuter lång presentation av det nya centret, på Folk och kultur i Eskilstuna. Både Liv Aira och Jimmy Lundegård, hennes producent, hade en kö av människor som ville prata med dem efter presentationen och det resulterade i önskemål om nya samarbeten och många intressanta möten bokades in. Efter presentationen eskorterades Liv till inspelningsstudion för en intervju som du kan se här.Folk och Kultur är en årligt återkommande plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenteras konstnärliga föreställningar och upplevelser. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland.


Du hittar mer om evenemanget här: https://www.folkochkultur.se/3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page